Ikkuna Suomen luontoon -sivusto on tullut elinkaarensa päähän ja se suljetaan vuoden 2019 lopussa.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kaikkia käyttäjiä neljästätoista vuodesta! Hyvälaatuiset sivustolle jätetyt kuvat jäävät SLL:n arkistoon ja niitä voidaan käyttää Liiton viestinnässä sivuston sääntöjen mukaan. Jos et halua kuviasi käytettävän, ne voi poistaa sivustolta vuoden loppuun mennessä.

Luontokuvia voi lähettää esimerkiksi Suomen Luonnon Havaintokirjaan (https://suomenluonto.fi/havaintokirja/) tai tunnisteella #havaintokirja Instagramiin, josta Suomen Luonto tekee nostoja omalle tililleen (https://www.instagram.com/suomenluonto/).

Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivut (https://www.sll.fi/) jatkavat toimintaansa normaalisti ja esimerkiksi Kestävä elämäntapa -osiosta löytyy vinkkejä luontoon tutustumiseen ja ympäristön varjelemiseen.

Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Ikkuna Suomen luontoon -sivusto (myöhemmin "palvelu") on Internet-sivusto osoitteessa http://www.ikkunasuomenluontoon.fi/. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Suomen luonnonsuojeluliiton (myöhemmin "palveluntarjoaja") ja palvelun käyttäjän (myöhemmin "käyttäjä") välillä.

 

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus poistaa kaikki käyttäjää koskevat tiedot palvelusta. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

 

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan- ja totuudenmukaisia ja hänen tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

 

Käyttäjän tulee olla tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa lain tai hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa aineistoa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisesti. Lisäksi käyttäjä ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisten tarkoitusten edistämiseen.

 

Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, lähettää tai välittää palvelussa saatavilla olevaa aineistoa. Mikäli käyttäjä luo linkin palveluun, tulee sen avautua yksin omaan ikkunaansa, eikä ns. frameen.

 

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan erikseen määrittelemiä palvelun käyttösääntöjä.

 

Käyttäjän palveluun lähettämien kuvien tekijänoikeudet säilyvät alkuperäisellä oikeudenomistajalla, kuitenkin niin, että palveluntarjoajalla (mukaan lukien Suomen Luonto -lehti) on oikeus korvauksetta muokata, kopioida ja julkaista kaikkea sitä materiaalia, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Tämä ei koske salaisia tietoja eikä yksityisviestejä, jotka ovat luottamuksellisia.

 

Käyttäjän on huolehdittava salasanan vaihtamisesta riittävän usein. Käytettävän salasanan on oltava sellainen, ettei sitä saa helposti selville. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Käyttäjätunnuksia saa olla vain yksi kappale henkilöä kohti. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan palveluun tuotetusta materiaalista (kuvat, kommentit) ja siitä, että käyttäjällä on lupa kuvan tekijänoikeuksien omistajalta käyttää kuvaa palvelussa.

 

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.

 

Palveluntarjoaja ei valvo, tutki eikä muokkaa yksityisviestejä. Salaisia tietoja ja yksityisviestejä ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei se ole joko lain tai muun säännöksen edellyttämää, tai tarpeellista käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi tai mikäli käyttäjän epäillään toimivan näiden käyttöehtojen vastaisesti.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

 

4. Tietosuoja

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.

Luovuttaessaan tiedot palvelulle käyttäjä suostuu siihen, että kyseiset tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan piilottaa syntymäajan, asuinpaikan ja oikean nimen muilta käyttäjiltä. Rekisteröidyillä käyttäjillä on mahdollisuus muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjätunnus kokonaan halutessaan.

 

5. Erimielisyydet

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.