Hattulan Retulansaari 3

Puna-ailakkeja Hattulan Retulansaaressa 2005.

Kommentit

Kasvilaji on oikeasti kylläkin mäkitervakko...

Viscaria vulgaris , ei puna-ailakki.