Mitä kummajaisia ovat vieraslajit?

Käyttäjän hannele kuva

Vieraslajit ovat elinympäristöjen häviämisen jälkeen suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle, joten ne eivät ole merkityksettömiä myöskään Suomen luonnossa. Luonnossamme on paljon etenkin vieraskasvilajeja.

Monet vieraskasvilajit on aikoinaan tuotu tarkoituksella kaukaisista maista esimerkiksi kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmia kartuttamaan, mutta ne ovatkin karanneet puutarhoista alkuperäisluontoon. Ilman luontaisia tuholaisia vieraslajit leviävät voimakkaasti uudessa ympäristössä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan mantereelta tuodut lupiinit ovat kieltämättä näyttäviä ja niitä on tarkoituksellakin levitetty puutarhojen koristukseksi kautta maan. Mutta sittemmin upeasta kukkamerestä on tullut riesa, joka valtaa puutarhoista, niityiltä ja tienpientareilta kaiken muun kasvillisuuden alleen ­– ja vähentää luonnon monimuotoisuutta.

Lupiini ei ole ainoa näyttävä mutta haitallinen vieraslaji: Kurtturuusu valtaa alaa hiekkarannoilta muodostaen läpipääsemättömiä tiheikköjä, jättipalsamikasvustot etenevät kosteilla kasvupaikoilla. Korkeat jättiputket muodostavat vahvoja kasvustoja, joita on erittäin hankala, ellei mahdotonta poistaa.

Kuvausteemaksi vieraskasvit sopivat esimerkiksi niiden leviämisen seurannassa. Miltä näyttää kurtturuusun valtaama hiekkaranta tänä kesänä, entä parin vuoden päästä? Auttoivatko jättipalsamin kitkentätalkoot vai kasvaako paikalla jo vuoden päästä sitkeitä taimia? Miten vieraslajit muuttavat alkuperäisluontoa?

On tärkeää, että vieraslajien seurantaan ja niiden leviämisen ehkäisemiseen luodaan kunnolliset välineet ja menneisyyden suurimpien virheiden toistuminen estetään. Suomeenkin valmistellaan vuoden 2010 aikana vieraslajistrategiaa, joka antaa välineitä myös maahan jo levinneiden vieraslajien haittojen vähentämiseen.

Jokainen voi estää vieraslajien leviämistä puutarhajätteen oikeaoppisella käsittelyllä ja suosimalla kotimaisia kasvilajeja pihalla!

Hannele Ahponen
LUMO2010-vuoden koordinaattori, SLL

Lue lisää vieraslajeista: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/monimuotoisuus/vieraslajit