Samoissa puuhissa ollaan!

Medenkerääjät kohtasivat pajukossa.