Nuuksion kansallispuisto

Nuuksion kansallispuisto sijaitsee Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien alueella. Alueella on monenlaisia elinympäristöjä. Retkeily on helppoa, koska merkittyjä polkuja on paljon ja ne ovat hyvässä kunnossa. Alueella on luontopa.

Palvelut:

Luontotupa Haukanpesä antaa neuvoja retkeilyyn ja kertoo Nuuksion luonnosta. Haukanpesältä lähtee merkittyjä reittejä, eri pituuksin. Haukanpesän välittömässä läheisyydessä olevat polut soveltuvat myös pyörätuolille.
Nuuksiossa on useita nuotio- ja telttailualueita. Niissä voi yöpyä ja valmistaa ruokaa nuotiolla.

Suojelu ja säännöt:

Nuuksio on kansallispuisto ja IBA-alue (Important Bird Area). Nuuksio on osa EU:n Natura 2000 verkostoa.
Nuuksiossa tulee noudattaa kansallispuistojen sääntöjä: kasvien tai niiden osien kerääminen tai vahongoittaminen on kielletty, samoin eläinten häirintä ja tappaminen. Marjastus ja sienestys ovat sallittuja, samoin jalan ja hiihtäen liikkuminen, missä vain. Telttailu on sallittua vain telttailualueilla. Avotulen saa tehdä nuotiopaikalle, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa.

Luonto:

Nuuksion luonto on mosaiikkimaista. Nuuksiossa vuorottelvat jylhät kalliot, vanhat haavikot, kangasmetsät, lammet ja suot.
Vanhat haavikot ovat yleensä syntyneet kallioden välisiin kosteisiin painanteisiin. Haavikoissa viihtyvät liito-oravat ja harmaapäätikat. Molemmat ovat Nuuksiossa melko runsaslukuisia.
Vanhoissa kuusikoissa viheltelee pyy, ja laulaa harvalukuinen pikkusieppo. Metsissä vaeltavat hirvet, myös ilveksiä on tavattu.
Lampia koristavat lumpeet. Joillakin lammilla pesii kaakkuri.
Soilla kasvavat kihokit ja maariankämmekät. Suonsilmiä koristavat sarat ja raateet. Keväisin saat seurata teerien soidinta. Soilla pesii mm. metsäviklo. Avosuot ovat Nuuksiossa melko harvalukuisia, sen sijaan kosteat korvet ja suopursun tuoksun täyttävät rämeet ovat tavallisia. Suot ovat usein syntyneet kallioiden välisiin märkiin painanteisiin.
Luonnontilaisia purojakin löytyy.

Muuta:

Nuuksion kansallispuisto on sijaintinsa ja hyväkuntoisen polkuverkostonsa ansiosta hyvin suosittua retkeilyaluetta. Muistathan siis huomioida muut retkeilijät retkeillessäsi. Nuuksiossa viihtyvät erityisesti partiolaiset, myös turisteja vierailee alueella.

Ks. http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=246
Ks. Nuuksion tuoreimmat lintuhavainnot: www.tiira.fi/nuuksio.html

Sijainti

Javascript is required to view this map.