käävät haavalla

Vanhalla haavalla vanhassa metsässä 10.10.10.

Kommentit

Re: käävät haavalla

Haavankääpä (Phellinus tremulae) lahottaa puun lopulta ontoksi.