Ikkuna Suomen luontoon -sivusto on tullut elinkaarensa päähän ja se suljetaan vuoden 2019 lopussa.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kaikkia käyttäjiä neljästätoista vuodesta! Hyvälaatuiset sivustolle jätetyt kuvat jäävät SLL:n arkistoon ja niitä voidaan käyttää Liiton viestinnässä sivuston sääntöjen mukaan. Jos et halua kuviasi käytettävän, ne voi poistaa sivustolta vuoden loppuun mennessä.

Luontokuvia voi lähettää esimerkiksi Suomen Luonnon Havaintokirjaan (https://suomenluonto.fi/havaintokirja/) tai tunnisteella #havaintokirja Instagramiin, josta Suomen Luonto tekee nostoja omalle tililleen (https://www.instagram.com/suomenluonto/).

Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivut (https://www.sll.fi/) jatkavat toimintaansa normaalisti ja esimerkiksi Kestävä elämäntapa -osiosta löytyy vinkkejä luontoon tutustumiseen ja ympäristön varjelemiseen.

Virnamäen polku esittelee

Täydennys retkikohteeseen: 

Virnamäki

Kunta: 
Turku

Virnamäki on rautakautinen muinaisjäännösalue Turussa Halisten kaupunginosassa aivan Aurajoen rannassa. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Aurajoen kulttuurimaisemaa ja Aurajokilaakson kansallismaisemaa. Kulttuuri- ja luontopolku kulkee läpi kallioketojen ja tutustuttaa alueen historiaan.

Virnamäen polku esittelee alueen pitkää historiaa ja sen varrella tutustutaan sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan kulttuuriperintökohteisiin. Polku on pituudeltaan 1,5 kilometriä. Polun varrella sijaitsevat Virnamäen rautakautinen asuinpaikka ja polttokenttäkalmistoalue, sekä rautakautinen kohde Komosten kummut. Alueella on myös kuppikiviä, eli kiviä joihin on kaivettu uhrikuoppia.

Katajakedolla kasvaa useita lounaisia ketolajeja, kuten hieta-ja mäkilemmikki, ketopiippo, kevätkynsimö ja mäkiarho. Vanhan asutuksen merkkinä alueella kasvavat muun muassa ahde- ja mäkikaura, pölkkyruoho ja sikoangervo. Alueen katajat ovat elinvoimaisia ja osa niistä jopa yli viiden metrin korkuisia.

Linnuista katajikossa pesivät hernekerttu ja viherpeippo. Rantaniityllä pesii vuosittain yksi tai kaksi pensastaskuparia. Alueella saattaa tavata lampaita ja hevosia laiduntamassa ja hoitamassa perinnemaisemaa.

Muita nähtävyyksiä ovat Halisten historiallinen kylä ja Halistenkoski. Aurajoen opastuskeskuksesta, vanhalta myllärintuvalta, voi kesäisin esimerkiksi vuokrata kanootteja.