Melko lähelle pääsee

Täydennys retkikohteeseen: 

Pomponrahka

Kunta: 
Turku

Pomponrahka on valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva suoalue Turun lentokentän lähellä. Se on suotyypeiltään monipuolinen ja etenkin selkärangattomien lajistoltaan hyvin rikas.

Alueellisesti suuret kosteusolojen vaihtelut ja ravinnetalous heijastuvat kasvillisuuden suurena monimuotoisuutena. Alueelta löytyy kuivaa ja karua kalliomännikköä sekä märkää ja karua rahkarämettä ja toisaalta taas lehtokorven kasvillisuutta sekä reheviä ja märkiä järviruokokasvustoja.

Melko lähelle pääsee paikallisbusseilla 1 Lentoasema, 231 Paattinen sekä Yli-Maarian linjoilla 21, 23, 211, 212 ja 222. Matkaa Turun keskustasta kävellen tai pyöräillen kertyy noin kuusi kilometriä.

Kohde on helpoimmin saavutettavissa Vahdontien kautta, josta on kulku suon lounaisreunan pysäköintipaikalle. Sieltä lähtee viitoitettu polku suon pitkospuureitille.