Alueelta on löydetty yli

Täydennys retkikohteeseen: 

Pomponrahka

Kunta: 
Turku

Pomponrahka on valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva suoalue Turun lentokentän lähellä. Se on suotyypeiltään monipuolinen ja etenkin selkärangattomien lajistoltaan hyvin rikas.

Alueellisesti suuret kosteusolojen vaihtelut ja ravinnetalous heijastuvat kasvillisuuden suurena monimuotoisuutena. Alueelta löytyy kuivaa ja karua kalliomännikköä sekä märkää ja karua rahkarämettä ja toisaalta taas lehtokorven kasvillisuutta sekä reheviä ja märkiä järviruokokasvustoja.

Alueelta on löydetty yli puolet koko Suomen rahkasammalista. Alueella kasvaa harvinaisia lajeja kuten rannikkorahkasammal, käyrälehtirahkasammal ja kirjorahkasammal. Muita tavattavia Varsinais-Suomessa uhanalaisia sammalia ovat kairasammal, kultasirppisammal ja lettokilpisammal. Alueella esiintyy myös harvinaisia ja uhanalaisia maksasammalia kuten luhtaliuskasammal, rahkapaanusammal ja viiksisammal.

Hämähäkkilajeja on Pomponrahkalla löydetty melko pieneltä alueelta noin 250 lajia eli noin 40 prosenttia koko Suomen lajimäärästä. Monet harvinaiset ja muualla vähälukuisina esiintyvät lajit ovat Pomponrahkalla runsaita. Lajeista harvinaisin ja uhanalaisin on kosteikkovarpuhämähäkki. Sitä tavataan vain kahdella muulla paikalla Suomessa.

Alueen harvinaisin suurperhoslaji on karjalanallaskehrääjä. Muita perhosharvinaisuuksia ovat rämepörhömittari, herttakangasyökkönen ja haapatyttöperhonen. Suolla tavataan myös muutamaa harvinaista ludelajia kuten ruoppakirppuludetta, rämeludetta ja äkäludetta.

Alueella pesii kolmisenkymmentä lintulajia. Linnustoon kuuluvat muun muassa harmaapäätikka, kangaskiuru, kehrääjä, kultarinta, lehtokurppa, mustapääkerttu, pyy ja sirittäjä. Alueella on tavattu myös harvinaisemmat idänuunilintu, kuhankeittäjä ja pohjansirkku.

Pomponrahkan luontopolku on noin kaksi kilometriä pitkä.