Metsäkylä-Kuninkojan alueella

Täydennys retkikohteeseen: 

Metsäkylä-Kuninkoja

Kunta: 
Turku

Metsäkylä-Kuninkojan luonnonsuojelualue sijaitseen Länsikeskuksen tuntumassa, Teräsrautelan ja Mälikkälän välissä. Alue on rauhoitettu monipuolisen kasviston ja runsaan linnuston vuoksi. Alueeseen kuuluu lehtoja, tuoretta kangasmetsää, pienialaisia ketoja, rehevää Kuninkojan rantaniittyä ja karuja kallioita.

Metsäkylä-Kuninkojan alueella voi pienellä alueella tutustua lähes kaikkiin Etelä-Suomen metsien tyypillisiin varpuslintuihin. Lehtolajeista alueella pesivät muun muassa kultarinta, mustapääkerttu ja satakieli.

Tammi ja pähkinäpensas kasvat alueella runsaana. Harvinaisimpia kasvilajeja ovat isokäenrieska, kalliotuhkapensas, maarianverijuuri ja särmäputki.

Alueen läpi virtaa Kuninkoja, noin seitsemän kilometriä pitkä oja, joka saa alkunsa Pomponrahkan ja Isosuon suoalueilta. Ojan rannoilla kasvaa muun muassa pajua, järviruokoa, leveäosmankäämiä, rantakukkaa, kurjenmiekkaa sekäjättipalsamia, joka on haitallinen vieraslaji.