Pääosa Friskalanlahdesta on

Täydennys retkikohteeseen: 

Hirvensalo

Kunta: 
Turku

Hirvensalo on Turun edustalla sijaitseva saari. Se on Turun edustan saarista suurin, pinta-alallaan 12,8 neliökilometriä. Saarella sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta Friskalanlahti ja Toijaisten Tammimäki.

Pääosa Friskalanlahdesta on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Lahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Suojelualueeseen sisältyy vesialueen lisäksi ruovikko, laidunnettua rantaniittyä ja kaksi lehtosaareketta. Alueella pesii viitisenkymmentä lintulajia. Alueella pesii muun muassa naurulokki, nokikana, silkkiuikku sekä tukka- ja punasotka. Harvinaisimpia pesimälajeja ovat viiksitimali, heinätavi ja rastaskerttunen. Lahti on tärkeä levähdyspaikka muuttolinnuille. Elo-syyskuussa rannoilla näkee useita harmaahaikaroita ja myöhemmin syksyllä uiveloita. Linnuston tarkkailu onnistuu parhaiten lahden etelärannalla sijaitsevasta lintutornista.

Toijaisten Tammimäen suojelualue sijaitsee suunnilleen Hirvensalon saaren keskipisteessä. Tammimäki on kasvillisuudeltaan hyvin monipuolinen. Kesällä 1984 tehdyssä kasvillisuustutkimuksessa alueelta löydettiin yhteensä 126 putkilokasvilajia. Merkittävimpiä kasvilajeja ovat eteläisen rinnelehdon maarianverijuuri ja etelärinteen kedon jäykkäpitkäpalko, mäkikaura ja sikoangervo. Harvinaisin kasvi lienee mäen eteläreunassa kasvava hirvenputki, jota tavataan Suomessa ainoastaan Ahvenanmaalla sekä lounaisella rannikolla Turussa ja sen lähistöllä. Sienierikoisuuksista alueella voi nähdä esimerkiksi isorusokasta ja ruskokirjovahakasta.