Tolsanlampi

Kunta: 
Kirkkonummi

Tolsanlampi on hiljalleen umpeenkasvava lammikko aivan uuden moottoritien ja Tolsan kylän kupeessa. Alueen linnusto on hyvä;
Yleisimpiä lajeja ovat Ruokokerttunen, Pensaskerttu ja Pajusirkku, alueella voi kuulla myös ryti- ja luhtakerttusia sekä nähdä jopa ketun ja kauriin. Harvinaisimpia havaintoja ovat ruokosirkkalintu ja liejukana. Tolsanlammelle on helppo päästä Jerikonmäeltä, kun kävelee moottoritien vartta.