Varesjoki

Varesjoki on Kiskonjoen–Perniönjoen vesistöön kuuluva joki Kiikalassa ja Suomusjärvellä Salossa. Noin 13 kilometrin pituinen joki saa alkunsa Varesjärvestä Kiikalan ja Suomusjärven rajalla.

Yläjuoksullaan Varesjoki muodostaa noin 20 metriä syvän puronotkon Kolmanteen Salpausselkään kuuluvalla Hyyppärän harjualueen Natura 2000 -alueella. Notkoon liittyy useita sivupuroja sekä hetteisiä lähdealueita ja vanhaa metsää, jotka kuuluvat soidensuojelun ja vanhojen metsien suojeluohjelmiin ja on merkitty suojeltaviksi myös luonnonsuojelulailla.
Maasto on erittäin vaikeakulkuista, vesi kirkasta. Melko harvinainen kiviyrtti, kotkansiipi, viihtyy joen varjoisilla rantatöyräillä. Puusto kuusivaltaista.