Jokamiehen riistalinnun metsästys alkaa viikon päästä

Käyttäjän tepo kuva

”Haahkat hädässä” on otsikkona kuukausi sitten päivälehden tiedesivuilla ilmestyneessä jutussa, missä Markus Varesvuon valokuvaama koirashaahka levittää siipensä yli aukeaman. Ensi maanantaina hätä kasvaa huippuunsa!

Koirashaahkan metsästysaika on koko maassa 1.6.–31.12. Riista 3/2015 nimeää haahkan ”jokamiehen riistalinnuksi” ja kannustaa: ”Haahkajahtiin merelle! Alueen omistajan lupa riittää.” Eikä ulkoluodoille tarvita metsästyslain mukaan aina lupaakaan: ”Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus metsästää yleisellä vesialueella meressä, sellaisilla yleisellä vesialueella meressä olevilla saarilla ja luodoilla, jotka kuuluvat valtiolle ja joiden hallintaa ei ole kenellekään luovutettu, sekä Suomen talousvyöhykkeellä.”

”Monessa kartassa olen nähnyt annettavan ymmärtää, että koko Saaristomeren kansallispuiston alueella ei saisi metsästää. Se ei pidä paikkaansa, Jukka Saarinen kirjoittaa eli ”valottaa kuinka kuka tahansa voi päästä haahkajahtiin maamme merialueille!”

Metsähallituksen eräpalveluiden yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa tekemään selvitykseen vastanneista 32,8 prosenttia metsästää kesällä. Yksinomaan kesällä metsästäneiden saalliit vaihtelivat yhdestä 30:een haahkaan.

Euroopan komissio moitti huhtikuussa Suomea siitä, että se sallii haahkan metsästyksen myös lisääntymisaikana. Edellinen huomautus tuli syksyllä 2012. Haahkan metsästys lisääntymisaikaan on EU:n lintudirektiivissä yksiselitteisesti kielletty. Kuten 1.5. Ahvenanmaan kevätmetsästyksen yhteydessä kerroin, EU-alueella metsästettävien lintujen lisääntymisajat määrittelevässä asiakirjassa haahkan lisääntymisaika jatkuu Suomessa ja Ruotsissa elokuun loppuun.

Komissio vaatii Suomea muuttamaan metsästyslakiaan linjaan EU:n lintudirektiivin kanssa. Suomella on kaksi kuukautta aikaa reagoida. Muuten komissio voi haastaa Suomen EU:n tuomioistuimeen. Sen tehtävänä on huolehtia siitä, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa.

Terho Poutanen 25.5.2015

Viitteet:
Arja Kivipelto: Haahkat hädässä. – Helsingin Sanomat Tiede 23.4.2015, B 8–9
Riista 3/2015 osoitteessa
riistalehti.fi
Johanna Vuollet, Madeleine Nyman ja Visa Eronen: Merilinnustus Suomen etelärannikolla – raportti 2014 tehdystä internet-kyselystä osoitteessa http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b211.pdf