Rinnesuo

Vietin viikon Syötteen kansallispuistossa. Erikoisesti miellyin näihin rinnesoihin. Tässä kollaasissa kuvatulla Romevaaran rinnesuolla on korkeuseroa 70 m, noin kilometrin matkalla. Suo oli vetinen mutta ei upottava, turvekerros yleensä alle metri.
Tässä netistä poimittua tietoa.

Rinnesuot ovat olennainen osa kainuulaista monimuotoista
ja pienipiirteistä, soiden, metsien ja pienvesien kirjavoittamaa
vaaramaisemaa. Rinnesuot ovat selvästi kaltevia vaarojen
ja tunturien rinteiden soita. Ne ovat tyypillisiä alueilla,
joiden paikallisilmastoa luonnehtivat kosteus, viileys, runsas
sademäärä ja paksu lumipeite. Niitä on runsaimmin Kainuun,
Koillismaan ja Pohjois-Karjalan vaara-alueilla sekä
Itä-Lapin vaara- ja tunturialueilla. Vaara-alueen ravinteisen
kallio- ja maaperän ansiosta rehevimmät ja lajirikkaimmat
rinnesuot esiintyvät Kainuussa ja Pohjois-Kuusamossa.