Ikkuna Suomen luontoon -sivusto on tullut elinkaarensa päähän ja se suljetaan vuoden 2019 lopussa.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kaikkia käyttäjiä neljästätoista vuodesta! Hyvälaatuiset sivustolle jätetyt kuvat jäävät SLL:n arkistoon ja niitä voidaan käyttää Liiton viestinnässä sivuston sääntöjen mukaan. Jos et halua kuviasi käytettävän, ne voi poistaa sivustolta vuoden loppuun mennessä.

Luontokuvia voi lähettää esimerkiksi Suomen Luonnon Havaintokirjaan (https://suomenluonto.fi/havaintokirja/) tai tunnisteella #havaintokirja Instagramiin, josta Suomen Luonto tekee nostoja omalle tililleen (https://www.instagram.com/suomenluonto/).

Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivut (https://www.sll.fi/) jatkavat toimintaansa normaalisti ja esimerkiksi Kestävä elämäntapa -osiosta löytyy vinkkejä luontoon tutustumiseen ja ympäristön varjelemiseen.

Pohjanrypykkä

29.11-15
Alueellisesti uhanalaiset kääväkkäät 2010 luettelon mukaan pohjanrypykkä, Phlebia centrifuga kuuluu täällä alueellisesti uhanalaisiin (RT) lajeihin. On siis, karkeasti , Lappeenranta- Vaasa akselin lounaispuolella silmälläpidettävä (NT) laji. Liesjärven kansallispuistossa se voi hyvin, esiintyy siellä mielestäni jopa runsaana. Kasvaa etupäässä kuusen kuorellisella maapuulla,kosteissa olosuhteissa. Minulla yksi löytö myös männyltä.