koppis

Aidalla Simolassa 13.5.16. Alle 10 mm kooltaan.

Kommentit

Tunnistus

Mahdollisesti heisinälvikäs.