Harjun kasvi

Mikähän heinämäinen kasvi, joka on kuvattu 5.5. kuivalla harjun alarinteellä?

Kommentit

Re: Harjun kasvi

Näitä on samannäköisiä useita. Veikkaisin kuitenkin, että kyseessä on vihviläkasveihin kuuluva
Luzula pilosa, kevätpiippo.