Biotalous vaatii kesähakkuita

Käyttäjän tepo kuva

Ajoin kuukausi sitten (29.7.2016) 19 km:n matkan yleistä, kestopäällystettyä tietä kahdessa Saimaan saaressa. Tienposkessa oli hakkuiden jäljiltä yhdessätoista paikassa propsi- tai tukkikasat odottamassa poiskuljetusta; ainakin yhdeksässä paikassa joukossa oli kuorellista havupuuta.

Vaikka tarkoituksenani ei ole sen kummemmin laskea, rekisteröin näkemäni linnut, päiväperhoset, tunnistettavat kukkakasvit jne. Havainnot jäävät useimmiten kirjaamatta, vaikka esimerkiksi supikoirien raadot teiden varsilla antaisivat käyttökelposen aineistoon lajin liikkumisen ja elinympäristön selvittämiseen.

Tällä matkalla erityisesti havupuupropsit kirjautuivat jonnekin aivojeni sopukkaan. Mielessäni oli laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Se velvoitti kuljettamaan kuorellisen mäntypuutavaran pois metsästä tai välivarastolta Etelä-Suomessa kesäkuun ja kuusipuutavaran heinäkuun loppuun mennessä. Nyt oli heinäkuu lopuillaan.

Yhdessä kohdassa metsäkone parhaillaan parturoi metsää. Kahdesssa muussa kohteessa olivat hakkuut olleet menossa vielä muutama päivä aikaisemmin. Maailma oli muuttunut. Tammikuun 2014 alussa voimaan oli tullut laki uus: jos hakkaat tai hakkautat metsääsi kesä-elokuussa, ei Sinun tarvitse kiirehtiä puutavaran edelleen kuljettamista – ainakaan hyönteistuhojen välttämiseksi.

Nykyisin vain ”syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset täyttävä” mänty- ja kuusipuutavara on kuljetettava pois kesällä. Eikä sitä tarvitse kuljettaakaan, jos puutavara ”kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta ennen kuljettamiselle säädettyä määräaikaa” tai se ”sijoitetaan, peitetään tai sille suoritetaan muita toimenpiteitä siten, ettei puutavarasta ilmeisestikään merkittävästi pääse leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä”. Lain poiskuljettamisvelvoitteenkin voi unohtaa, jos sen ”noudattaminen aiheuttaisi ennalta arvaamattomat olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta haittaa puutavaran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle tai kohtuuttoman suuria kustannuksia”.

Biotalouden edistämisen lisäksi kesähakkuilla hoidetaan myös uusiutuvan energian osuuden lisäämistavoitteet energiankulutuksessamme. Edellä lakitekstilainauksesssa esiintyvä ”ainespuun mittavaatimukset täyttävä” puu on – tässä tapauksessa sellu-, muualla muunkin – teollisuuden käyttämää kuitupuuta. Kuitupuun kanssa samanaikaisesti otetaan hakkuissa talteen ”energiapuu”. Siitä tehdään metsähaketta energiantuotantolaitoksiin. Metsähakkeen käyttö on tehty energiapuun korjuuyrittäjille kannattavaksi veroratkaisuilla sekä investointi- ja tuotantotuilla. Niinpä tätä 19 km:n tieosuuttakin viitoittavat ”pekkariset”, joiksi riuku- ja oksakasoja olen oppinut kutsumaan.

Terho Poutanen 31.8.2016

Kommentit

Metsänhävitys on päättäjien tahto

Mainittu 19 km:n matka Äitsaaren Soinilasta Salosaaren Ukonsalmeen on se, jonka maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen joutuu kulkemaan päästäkseen mantereelle. Samat tienvarren maisemat tullen mennen näki (20.8.) myös pääministeri Juha Sipilä.

Eli päättäjämme tietävät, missä Suomessa mennään: Vanhoja metsiä näkee vain vanhoissa valokuvissa. Nuoret metsät hakataan biotalouden edistämisen nimissä selluksi.