oranssimaljakas

Oranssimaljakkaat olivat löytäneet suotuisan kasvualustan Teijon kansallispuiston polulta jota oli kunnostettu. Tämä maljakas hyötyy maanpinnan rikkomisesta.