Hossasta ei tulekaan kansallispuistoa!

Käyttäjän tepo kuva

Hossasta piti tulla kansallispuisto. Avajaiset oli tarkoitus pitää tulevan kesäkuun 17. päivänä. Jos eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan näkemys kansallispuistosta saa laajempaa kannatusta, Hossan retkeilyalueesta uhkaa tulla jokin ”eräpuisto”.

”Hossan kansallispuisto olisi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuisto ja toteuttaisi tältä osin hallituksen ohjelmaa”, seisoo hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi Hossan kansallspuistosta. Jo esityksen perustelujen teksti herätti pienen epäilyn: ”Metsästysjärjestelyillä pyritään turvaamaan ensisijaisesti paikallisten asukkaiden metsästysoikeudet puistoa perustettaessa.”

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi eilen (22.3.), kuinka Hossan kansallispuiston perustamisella olisi eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan ympäristövaliokunnalle [ei siis eduskunnalle] antaman lausunnon mukaan kielteiset vaikutukset paitsi paikallisiin asukkaisiin myös ulkopaikkakuntalaisiin metsästäjiin. Lehti muistutti, kuinka valiokunta korosti, että erämaisia kohteita etsivät metsästäjät eivät enää juurikaan löydä sellaisia suojelualueiden ulkopuolelta!

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta meni raha edellä. Sen mielestä kansallispuiston perustamisessa on pyrittävä saamaan kaikki aluetaloudellinen hyöty. Puiston on luotava kuvaa ”aidosta eräpuistosta”. Metsästysturismi tuo rahaa lupatuloina. Metsästysturismi on aluetaloudessa merkittävä tekijä ja tärkeää syrjäisten alueiden elinkeinoelämän ja asuttuna pysymisen kannalta. Ulkopaikkakuntalaisten metsästyksen salliminen kansallis­puistossa lisäisi alueen majoituskapasiteetin käyttöä myöhään syksyllä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mukaan metsästys Hossassa olisi sovittaettavissa hyvin yhteen muiden virkistyskäyttömuotojen kanssa Metsähallituksen lupamääräyksillä.

Neljä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsentä jätti (14.3.) lausuntoon eriävän mielipiteen. Se päättyy yhteenvetoon: ”On tärkeää, ettei kansallispuiston määritelmää tulla vesittämään matkailijoiden silmissä hyväksymällä liian väljiä ja muista puistoista poikkeavia toimintaperiaatteita. Toimenpiteillä on vaikuusta ennen kaikkea talousalueelle saapuvien ulkomaalaisten matkailijoiden silmissä, jotka hakevat puhdasta luontoa sekä rauhaa metsästämisen sijaan. Suomussalmen Hossan juhlakansallispuiston arvolle sopii olla suomalaisten sekä kansainvälisten vieraiden silmissä mahdollisimman houkutteleva rauhoittumaan kutsuva luontoalue.”

Jos metsästys sallitaan Hossan tulevassa kansallispuistossa, olisin valmis pudottamaan sen IUCN:n ja YK:n suojelualueluokituksessa II luokasta VI luokkaan. VI luokkaankin sillä varauksella, että metsästys on kestävällä pohjalla. Kansallispuistoksi ei "eräpuistosta" ole!

Terho Poutanen 23.3.2017

Viitteet:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta (HE 260/2016). – valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80501e22
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta (MmVL 3/2017 vp – HE 260/2016 vp). – https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/MmVL_3+2017.aspx
Sari Penttinen: Hossaan perustettavassa kansallispuistossa halutaan sallia laajasti metsästys. – Maaseudun Tulevaisuus 22.3.2017