kevätlinnunherne

6.6-17 Tammela, Liesjärven kp.
Tätä kasvaa puiston korpimetsiköissä yksittäisinä varsina vähäisessä määrin. Sen sijaan esim. Karkalin luonnonpuistossa, Karjalohjalla, lajia esiintyy runsaammin muiden kukkakasvien joukossa.