Mikä sorsalintu?

Sinisorsia olettaisin näiden olevan, mutta uros on väritykseltään omituinen ja myös todella kookkaita nämä olivat.

Kommentit

Ruumiinmuodon (ja koon)

Ruumiinmuodon (ja koon) perusteella sinisorsasta jalostettuja ankkoja. Luonnonvaraisillakin sinisoisilla esiintyy harvinaisena tummia (melanistisia) värimuunnoksia, joille tyypillista on valkoinen rinta.