jää

5.3-19 Pertteli.
Tämä ei ole Iittalan tuotteita vaan Uskelanjoesta, Pitkäkösken luonnontaidetta.