Omat suosikkikohteeni

Retkiopas

Retkikohde Alue Lisättylajittelukuvake Kuvaus Suosikkina
Hakovuori Häme 16.02.2011 - 19:06

Hakovuori sijaitsee aivan Hämeenlinnan kantakaupungissa. Se on Hattelmalanharjun jatkona oleva...

Saapaslammin metsä Häme 16.02.2011 - 18:59

Saapaslammin metsä sijaitsee Hämeenlinnan Kalvolassa. Saapaslammi on arvokas pienvesi ja sitä...

Lakeasuon metsäalue Uusimaa 16.02.2011 - 18:39

Lakeasuo on luonnontilaisten kalliomänniköiden, vanhojen kangasmetsien ja niin pienten kuin...

Janssoninnotko Uusimaa 16.02.2011 - 18:35

Janssoninnotko on osa Espoon Meerlammen kaakkoispuolista metsäaluetta. Alue on pieni mutta...

Karhusuon metsäalue Uusimaa 16.02.2011 - 18:31

Karhusuon alue käsittää vanhoja kangasmetsiä, kulumattomia kalliomänniköitä ja jyrkänteitä sekä...

Kvarnbyån lehtopurolaakso Uusimaa 16.02.2011 - 18:22

Kvarnbyån on osa Glimsinjoen valtakunnallisesti arvokasta virtavesikohdetta, joka on myös...

Friisinkallio Uusimaa 16.02.2011 - 18:14

Friisinkallion alue on keskellä taajamaa sijaitseva hyvin monimuotoinen luontokohde, jolla on...

Kurkijärven metsä Uusimaa 16.02.2011 - 18:12

Kurkijärven metsäalueella on luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä. Se muodostaa...

Sorvalampi-Häkläjärven metsäalue Uusimaa 16.02.2011 - 18:01

Sorvalampi-Häkläjärven metsä- ja suoaluelue on harvinaisen luonnontilaisena säilynyttä metsää ja...

Stora-Herrön metsäalue Uusimaa 16.02.2011 - 17:58

Stora Herrön lounainen metsäalue on pitkään koskemattomana säilynyttä harvinaisen
...