Mitä kohteessa voi nähdä?

Saaren eteläosassa kohoaa 27

Saaren eteläosassa kohoaa 27 metriä korkea kallio Törsborg, jolta on hieno näköala ympäröivälle merialueelle ja sen saarille. Kalliossa on komeat jääkauden ja meren voimien muokkaamat onkalot.

Pääosa Friskalanlahdesta on

Pääosa Friskalanlahdesta on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Lahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.

Luolavuoren suurin luola on

Luolavuoren suurin luola on Varsinais-Suomen pisimpiä ja kuuluu Suomen kymmenen suurimman luolan joukkoon.

Nunnavuoren pirunpelto on

Nunnavuoren pirunpelto on muodostunut Itämeren silloisen Ancylusjärvivaiheen veden kuljettaessa ja kasatessa kiviä sen aikaiselle rannalle. Se on syntynyt yli 7500 vuotta sitten.

Metsäkylä-Kuninkojan alueella

Metsäkylä-Kuninkojan alueella voi pienellä alueella tutustua lähes kaikkiin Etelä-Suomen metsien tyypillisiin varpuslintuihin.

Alueelta on löydetty yli

Alueelta on löydetty yli puolet koko Suomen rahkasammalista. Alueella kasvaa harvinaisia lajeja kuten rannikkorahkasammal, käyrälehtirahkasammal ja kirjorahkasammal.

Lahti on suosittu

Lahti on suosittu linturetkikohde. Kahlaajalajeista Rauvolanlahdella tavataan muun muassa, töyhtöhyyppää, punajalkavikloa, isokuovia ja taivaanvuohta.

Katariinanlaaksossa voi

Katariinanlaaksossa voi löytää monia harvinaisia sieniä, kuten tauriontatteja, tammenherkkutatteja, kastanjatatteja, isorusokkaita ja täplähaperoja.

Tammenterhon

Tammenterhon opastuskeskuksessa voi tutustua Ruissalon luontoon ja ulkoilumahdollisuuksiin. Opastuskeskus sijaitsee saaren alkupäässä, heti sillan jälkeen.

Virnamäen polku esittelee

Virnamäen polku esittelee alueen pitkää historiaa ja sen varrella tutustutaan sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan kulttuuriperintökohteisiin. Polku on pituudeltaan 1,5 kilometriä.

Yhdistele sisältöä