Metsät

Elovaara

Elovaaran ulkoilu- ja virkistysalue sijaitsee Hammaslahden taajaman välittömässä läheisyydessä.

Pärnävaara

Pärnävaaran kalliojyrkänne lähialueineen on osa merkittävää virkistysalue- ja urheilukeskusta Liperin kunnassa. Alue on kasvistoltaan erittäin arvokas ja monipuolinen.

Kylmäojan korpi

Kylmäojan korpialue edustaa Vantaan laajimpia korpialueita. Alueella on muun muassa metsäkorte- ja lehtokorpea, luhta- sekä pienvesiluontoa.

Rummakonniitty

Rummkonniitty sisältää arvokasta vanhaa metsää sekä pienvesi- ja lehtoluontoa. Alueella kulkee luontopolku.

Särkijärven saari

Särkijärven saari sisältää arvokasta vanhaa metsää sekä pienvesi- ja lehtoluontoa.

Vähä-Urtti

Vähä-Urtin saari sijaitsee Pohjoisella Päijänteellä Kuokkalan Nenäinniemen edustalla. Saari on varsin luonontilainen ja se on pääosin lehtomaista metsää, osin kuvahkoa kangasta.

Mustaniemi

Mustaniemi on säilynyt lähes luonnontilaisena ja siellä on muun muassa jalopuumetsikköä.

Iso-Haapasaari

Jyväskylän Vaajakosken Haapaniemen lounaislaidalla sijaitseva lehtipuuvaltainen metsä. Alue kuuluu Luonnonsuojeluliiton Luontohaaste-kilpailun voittajakunnan Jyväskylän suojelualuekokonaisuuteen.

Touruvuoret

Touruvuorten alue on erittäin tärkeä virkistysalue reitistöineen Jyväskylän Länsi-Palokassa.

Yhdistele sisältöä