Nisäkkäitä

Tolsanlampi

Tolsanlampi on hiljalleen umpeenkasvava lammikko aivan uuden moottoritien ja Tolsan kylän kupeessa. Alueen linnusto on hyvä;

Kurjenrahka

Lyhyitä sekä pidempiä reittejä, suota ja monimuotoista metsää aina aarnimetsästä nuorempaan metsään. Saatavilla myös karttoja alueelle. Reitit hyvin merkittyjä.

Laajalahti

Laajalahti - merenlahti itäisessä Espoossa

Yleistä:

Laajalahti on matala ja rehevä merenlahti. Siihen kuuluu ruo'ikkoja, avovettä, rantaniittyjä ja kosteita rantalehtoja.

Haapajärvi

Haapajärvi on matala, aikanaan laskettu järvi joka nykyään on syrjässä asutuksesta ja osa Haapakeitaan soidensuojelualuetta.

Seminaarinmäki

Seminaarinmäkeä pidetään Jyväskylän kauneimpana puistona. Jo vuonna 1863 perustetun seminaarin alkuaikoina pidettiin tärkeänä opetustilojen ja luonnonympäristön välitöntä yhteyttä.

Yhdistele sisältöä